/> />

CH Wołomin


Regulamin korzystania z usługi

  1. Korzystanie z sieci WiFi obiektu CH Wołomin odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
  2. Użytkownik korzysta z sieci WiFi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania sieci WiFi do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo.
  4. Zabrania się udostępniać i pobierać z sieci Internet: materiałów chronionych prawami autorskimi, treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.
  5. Zabrania się przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, rozsyłać niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (spam)
  6. Zabrania się rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu
  7. Zabrania się naruszania zabezpieczeń zastosowanych w sieci WiF
  8. Zabrania się użytkowania WiFi dla celów komercyjnych, wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania sieci WiFi
  9. Zabrania się udostępniania połączenia do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak Access Point, router, itp Kobietą:     
 Mężczyzną:
 Wiek: